Toiminnan tavoitteet

NaKo:n tavoitteena on tarjota mielekästä harrastustoimintaa kaiken ikäisille tytöille ja pojille, naisille ja miehille. Pyrimme antamaan mahdollisuuden harrastaa koripalloa niille, jotka haluavat vain pelata huvikseen, mutta myös niille, jotka todella haluavat kehittyä lajin osaamisessa.

NaKo tarjoaa myös valmentajille ja lasten vanhemmille mahdollisuuden kiintoisaan harrastamiseen. Valmentajille pyritään järjestämään mahdollisimman hyvät olosuhteet toimia joukkueidensa kanssa, sekä taataan heille myös mahdollisuus maksuttomaan koulutukseen. Kaikki seuran valmentajat ohjataan aluksi ohjaaja- tai valmentajakurssille, minkä jälkeen he voivat kouluttaa itseään omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti. Koulutuksen avulla pyritään samalla nostamaan seuran toiminnan tasoa niin kasvatuksellisella kuin urheilullisellakin sektorilla. Vanhemmat voivat osallistua lastensa joukkueiden toimintaan ryhtymällä esimerkiksi joukkueenjohtajaksi tai toimitsijaksi otteluihin tai pitämällä puffettia joukkueiden pelaamissa turnauksissa.

NaKo haluaa pitää koripallon harrastamisen halpana. Lasten kausimaksut ovat mahdollisimman pieniä eikä niiden avulla rahoiteta muuta kuin heidän omaa toimintaansa ja sekin vain osittain. Varat toiminnan pyörittämiseen kerätään pääosin aktiivisella talkootyöllä; esimerkiksi järjestämällä leirejä ja turnauksia yms. NaKo tunnetaankin erittäin luotettavana tapahtumien järjestäjänä. Tämän hetkisistä vuotuisista tapahtumista mainittakoon toukokuussa pelattava Junior Basket Tournament, joka järjestetään yhdessä muiden Turun seudulla juniorityötä tekevien seurojen kanssa.

Viime vuosien aikana NaKo on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään toimintaansa. Kehitystyön seurauksena on kirjoitettu seuran ”Juniorivalmennuksen perusteet” ja ”Opas joukkueenjohtajille”.

Tervetuloa uudet ja nykyiset pelaajat mukaan NaKo:n toimintaan!!