Hallitus

Puheenjohta: Tähti Jussi

Sihteeri: Petra Selin

Rahastonhoitaja: Valpola Anssi

Jäsenet:

Toni Aromaa

Mika Mikkonen

Mikko Mäkinen

Joni Möttönen

Päivitetty: 29.10.2020